Vannføring | Agder Energi

Vannføring

Vannføringslogg for Kjølemo i Mandalsvassdraget, Heisel i Otravassdraget og Nelaug i Arendalsvassdraget. Loggen oppdateres automatisk i tidsrommet fra slutten av mai til midten av september.

Tjenesten er operativ fra slutten av mai til midten av september: