Laks | Agder Energi

Laks

 

Regulerbar vannkraft+laks=sant

- Erfaring viser at det er mulig å produsere store mengder vannkraft, samtidig som laksebestanden utvikler seg positivt, sa Svein Haugland, fagsjef miljø Agder Energi Vannkraft.

Les mer

 

Redder laksen i Nidelva

Moderne teknologi hindrer laksen å gå inn i kraftverket på Rygene i Aust-Agder. Det beste er at det er miljøvennlig og helt ufarlig for fisken.

Les mer

 

Følger laksen sekund for sekund

Får konkret kunnskap om vandringen til voksen laks på vei opp til gyteplassene.

Les mer

 

Manøvreringsreglement for Laudal

Mandalselva var fra gammelt av en god lakseelv, og selv om vassdraget er sterkt berørt av reguleringer, var surt vann den primære årsaken til nedgangen i fiskebestanden.

Les mer

 

Smoltvandring i Mandalselva

I Agder Energi Vannkraft jobbes det aktivt for at nye generasjoner laks skal kunne komme tilbake til vassdraget.

Les mer