Innlandsfisk - bleke og aure | Agder Energi
 

Fiskeribiologiske undersøkelser

Agder Energi Vannkraft setter ut fisk og gjennomfører fiskeribiologiske undersøkelser i flere reguleringsmagasin etter pålegg fra og i samarbeid med miljøforvaltningen.

Les mer

 

Bleka

Den spesielle laksestammen bleke er kun utbredt i Byglandsfjorden i Otravassdraget. Bleka er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann

Les mer

 

Enkelttiltak for mer aure

Åtte kubikkmeter gytegrus skal legge forholdene til rette for å styrke aurebestanden i Sandvatn i Åseral.

Les mer