Natur og miljø | Agder Energi
 

Oppretter nytt gyteområde for laks

Laksehunnen er kravstor og stiller helt bestemte krav til stedet hun legger rognene sine.

Les mer

 

Kartlegger smoltvandringen i Nidelva

Den laksen vi merket som 13-14 cm smolt kommer tilbake som gytelaks.

Les mer

 

Laks

Mandalselva er i løpet av få år blitt en av Norges beste lakseelver. Dette er resultatet av godt og målrettet arbeid fra bl.a. Agder Energi Vannkraft.

Les mer

 

Innlandsfisk - bleke og aure

De siste 10 årene har det blitt satt ut både aure og bekkerøye på Sørlandet. Bekkerøye ble i sin tid valgt fordi den tåler surt vann bedre enn aure, men vannkvaliteten i vassdragene på Sørlandet har blitt betydelig bedre de siste årene.

Les mer

 

Natur og miljø

For mye krypsiv kan skape ulemper og kostnader for driften av kraftstasjoner når inntaket tettes. Det ødelegger også for friluftsaktiviteter som fiske og bading.

Les mer

 

Miljø versus produksjon

Ett av våre satsingsområder innenfor vassdragsmiljø er å legge forholdene til rette slik at laksen kan gjennomføre sin biologiske livssyklus samtidig som kraftproduksjonen opprettholdes.

Les mer