Uleberg kraftstasjon | Agder Energi

Uleberg kraftstasjon

Uleberg kraftverk ble satt i drift sommeren 2006. Gjennomsnittlig kraftproduksjon er i underkant av 40 GWh per år.

Nøkkeltall

Geografi:

Uleberg kraftstasjon ligger i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. Kommunen har 3 549 innbyggere.


Ca. 5 % av kommunens areal på 550 km² er vann. 


Kraftverket utnytter et fall på 180 meter i elva Skjerka.


Skjerka  renner ut i vannet Øre i Åseral, og fra Øres utløp er navnet Mandalselva. 

Tunnellengde 1487m
Fallhøyde 179,5m
I drift siden 2006
Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 2
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

0,46%
Uleberg kraftstasjon leverer 38 GWh i året til Agder Energi, noe som er 0,46 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#30
Dette gjør Uleberg kraftstasjon til den 30. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 1900 husstander med strøm fra Uleberg kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.