Tjørhom kraftstasjon | Agder Energi

Tjørhom kraftstasjon

Tjørhom kraftverk er et vannkraftverk ved Tjørhom i Sirdal kommune

Nøkkeltall

Geografi:

Tjørhom kraftstasjon ligger i Sirdal kommune i Vest-Agder. Kommunen har 1 831 innbyggere.


Ca. 11 % av kommunens areal på
1 554 km² er vann. Tjørhom er ett av syv kraftverk i kommunen.


Kraftverket ligger 300 meter inne i fjellet og utnytter det 158 meter høye fallet mellom magasin Gravatn og Tjørhomvatn. 


Gravatn er oppdemmet og reguleres mellom 660 og 625 moh.

Tunnellengde 3100m
Fallhøyde 158m
I drift siden 1973
Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 2
Eierskap
Agder Engergi Eier 12,2% av Kraftverket
bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket
HVERT SEKUND RENNER DET 84m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 8,4 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

0,76%
Tjørhom kraftstasjon leverer 62 GWh i året til Agder Energi, noe som er 0,76 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#28
Dette gjør Tjørhom kraftstasjon til den 28. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 3100 husstander med strøm fra Tjørhom kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.