Solhom kraftstasjon | Agder Energi

Solhom kraftstasjon

Solhom kraftverk ligger godt gjemt 1 200 meter inne i fjellet under juvet ved dam Nesjen.

Nøkkeltall

Geografi:

Solhom kraftstasjon ligger i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Kommunen har 5 891 innbyggere.


Ca. 7 % av kommunens areal på 962 km² er vann. Solhom er ett av tre kraftverk i kommunen.


Kraftverket utnytter fallet mellom Nesjen/Kvifjorden og Homstølvatnet i elven Kvina. 


Nesjen/Kvifjorden er oppdemmet og reguleres mellom 715 og 670 moh.

Tunnellengde 430m
Fallhøyde 210m
I drift siden 1974
Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 2
Eierskap
Agder Engergi Eier 12,2% av Kraftverket
bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket
HVERT SEKUND RENNER DET 110m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 11 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

1,02%
Solhom kraftstasjon leverer 84 GWh i året til Agder Energi, noe som er 1,02 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#24
Dette gjør Solhom kraftstasjon til den 24. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 4200 husstander med strøm fra Solhom kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.