Smeland kraftstasjon | Agder Energi

Smeland kraftstasjon

Smeland kraftverk er et vannkraftverk i elven Logna som er et tilsig til Mandalselva, i Åseral kommune.

Nøkkeltall

Geografi:

Smeland Kraftstasjon ligger i Åseral Kommune i Vest-Agder. Kommunen har 923 innbyggere.


Ca. 10 % av kommunens areal på 887 km² er vann. Smeland er ett av fire kraftverk i kommunen.


Kraftverket ligger i elven Logna og utnytter fallet mellom Lognavatn og Smeland. Logna er den lengste tilførselselva til Mandalselva.


Stasjonen ligger 200 meter inne i fjellet, og styres fra kontrollsentralen på Brokke

Tunnellengde 8100m
Fallhøyde 95m
I drift siden 1985
Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 1
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
bucket bucket
HVERT SEKUND RENNER DET 28m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 2,8 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

1,45%
Smeland kraftstasjon leverer 119 GWh i året til Agder Energi, noe som er 1,45 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#20
Dette gjør Smeland kraftstasjon til den 20. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 5950 husstander med strøm fra Smeland kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.