Rygene kraftstasjon | Agder Energi

Rygene kraftstasjon

Rygene kraftverk er et vannkraftverk i Nidelva i Grimstad kommune i Aust-Agder.

Nøkkeltall

Geografi:

Rygene kraftstasjon ligger i Grimstad kommune i Aust-Agder. Kommunen har 21 783 innbyggere.


Ca. 10 % av kommunens areal på 303 km² er vann. 


Nidelva er oppdemmet ved inntaket til kraftstasjonen og elven utgjør her grensen mellom Grimstad og Arendal kommune.


Kraftverket utnytter et fall på 38 meter i Rygenefossen.

Tunnellengde 2300m
Fallhøyde 38m
I drift siden 1978
Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 1
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket
HVERT SEKUND RENNER DET 170m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 17 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

3,41%
Rygene kraftstasjon leverer 280 GWh i året til Agder Energi, noe som er 3,41 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#9
Dette gjør Rygene kraftstasjon til den 9. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 14000 husstander med strøm fra Rygene kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.