Roskrepp kraftstasjon | Agder Energi

Roskrepp kraftstasjon

Roskrepp kraftverk er et vannkraftverk ved Heiestøl i Sirdal kommune.

Nøkkeltall

Geografi:

Roskrepp kraftstasjon ligger i Sirdal kommune i Vest-Agder. Kommunen har 1 831 innbyggere.


Ca. 11 % av kommunens areal på
1 554 km² er vann. Roskrepp er ett av syv kraftverk i kommunen.


Kraftverket utnytter fallet fra Rosskreppfjorden til Øyarvatn. Rosskreppfjorden er oppdemmet og reguleres mellom 929 og 890 moh.


Deler av nedbørsfeltet ligger i Valle kommune.

Tunnellengde 3500m
Fallhøyde 83m
I drift siden 1980
Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 1
Eierskap
Agder Engergi Eier 12,5% av Kraftverket
bucket bucket bucket bucket bucket bucket
HVERT SEKUND RENNER DET 70m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 7 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

0,15%
Roskrepp kraftstasjon leverer 12 GWh i året til Agder Energi, noe som er 0,15 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#39
Dette gjør Roskrepp kraftstasjon til den 39. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 600 husstander med strøm fra Roskrepp kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.