Osen kraftstasjon | Agder Energi

Osen kraftstasjon

Osen kraftverk ble påbegynt i 1963. Fra inntaksmagsinet Nespervann går det en vel 2,3 kilometer lang overføringstunnel.

Nøkkeltall

Geografi:

Osen kraftstasjon ligger i Sirdal kommune i Vest-Agder. Kommunen har 1 831 innbyggere.


Ca. 11 % av kommunens areal på
1 554 km² er vann. Osen er ett av syv kraftverk i kommunen.


Kraftverket utnytter fallet på 67 meter fra reguleringsmagasinet i Nespervatnet til Bjørnestadvatn. 


Magasinkapasiteten er på 40 millioner m³.

Tunnellengde 2528m
Fallhøyde 67m
I drift siden 1964
Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 1
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 8m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0,8 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

0,22%
Osen kraftstasjon leverer 18 GWh i året til Agder Energi, noe som er 0,22 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#37
Dette gjør Osen kraftstasjon til den 37. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 900 husstander med strøm fra Osen kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.