Nomeland kraftstasjon | Agder Energi

Nomeland kraftstasjon

Kraftstasjonen ligger på østsiden av Otra, cirka 24 kilometer nord for Kristiansand i Iveland kommune.

Nøkkeltall

Geografi:

Nomeland kraftstasjon ligger i Iveland kommune i Aust-Agder. Kommunen har 1314 innbyggere.


Ca. 5,5 % av kommunens areal på 261 km² er vann. Nomeland kraftstasjon er ett av flere kraftverk i kommunen.


Kraftverket utnytter et fall på 20,4 meter fra Nomelandsdammen, som demmer opp Otra, til kraftstasjonen.


Otra er den største elva på Sørlandet. Den har sitt løp fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i nord til Kristiansand i sør.

Tunnellengde 10m
Fallhøyde 20,44m
I drift siden 1920/22/94
Aggregates Aggregates Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 4
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

2,06%
Nomeland kraftstasjon leverer 169 GWh i året til Agder Energi, noe som er 2,06 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#11
Dette gjør Nomeland kraftstasjon til den 11. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 8450 husstander med strøm fra Nomeland kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.