Nisserdam kraftstasjon | Agder Energi

Nisserdam kraftstasjon

Den lille kraftstasjonen som er bygget inn i selve dammen utnytter fallet på fem meter mellom Nisservann og Haukerhylen.

Nøkkeltall

Geografi:

Nisserdam kraftstasjon ligger i Nissedal kommune i Telemark. Kommunen har
1 451 innbyggere.


Ca. 13 % av kommunens areal på 905 km² er vann. Nisserdam er ett av fem kraftverk i kommunen.


Kraftstasjonen står inne i demningen som regulerer Nisser.


Nisser er Telemarks nest største innsjø og utløper i nisserelva som går sammen med Fyreselva og danner Nidelva. Systemet er en del av Arendalsvassdraget.

 

Tunnellengde 0m
Fallhøyde 5m
I drift siden 1985
Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 2
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

0,15%
Nisserdam kraftstasjon leverer 12 GWh i året til Agder Energi, noe som er 0,15 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#38
Dette gjør Nisserdam kraftstasjon til den 38. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 600 husstander med strøm fra Nisserdam kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.