Longerak kraftstasjon | Agder Energi

Longerak kraftstasjon

Kraftstasjonen ble bygget av Staten i 1915, og satt i drift året etter for å forsyne Landeskogen sanatorium med strøm.

Nøkkeltall

Geografi:

Longerak kraftstasjon ligger i Bygland kommune i Aust-Agder. Kommunen har 1 200 innbyggere.


Ca. 12 % av kommunens areal på 1 312 km² er vann. Longerak er ett av tre kraftverk i kommunen.


Kraftstasjonen ligger midt oppe i dalsiden på østsiden av Byglandsfjorden.


Kraftstasjonen utnytter et fall på 300 meter fra reguleringsmagasinet Langeraksvatn, som reguleres mellom 598 og 594 moh.

Tunnellengde 1195m
Fallhøyde 300m
I drift siden 1916
Aggregates Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 3
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

0,09%
Longerak kraftstasjon leverer 7 GWh i året til Agder Energi, noe som er 0,09 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#40
Dette gjør Longerak kraftstasjon til den 40. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 350 husstander med strøm fra Longerak kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.