Logna kraftstasjon | Agder Energi

Logna kraftstasjon

Logna kraftverk er et vannkraftverk i elva Logna, et tilsig til Mandalselva nord for Åkersnes i Åseral kommune.

Nøkkeltall

Geografi:

Logna kraftstasjon ligger i Åseral Kommune i Vest-Agder. Kommunen har 923 innbyggere.


Ca. 10 % av kommunens areal på 887 km² er vann. Logna er ett av fire kraftverk i kommunen.


 Kraftverket ligger i elven Logna og utnytter et fall på 154 meter fra Juvatn til Svartevatn. Juvatn er oppdemmet og reguleres mellom 513 og 489 moh.


 Logna er den lengste tilførselselva til Mandalselva.

Tunnellengde 5048m
Fallhøyde 154m
I drift siden 1961
Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 1
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

1,28%
Logna kraftstasjon leverer 105 GWh i året til Agder Energi, noe som er 1,28 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#22
Dette gjør Logna kraftstasjon til den 22. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 5250 husstander med strøm fra Logna kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.