Kvinesdal kraftstasjon | Agder Energi

Kvinesdal kraftstasjon

Kvinesdal kraftverk er et vannkraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder.

Nøkkeltall

Geografi:

Kvinesdal kraftstasjon ligger i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Kommunen har 5 891 innbyggere.


Ca. 7 % av kommunens areal på 962 km² er vann. Kvinesdal kraftstasjon er ett av tre kraftverk i kommunen.


Fra inntaket i Stampetjønna fører en rørgate, delvis i dagen og delvis nedgravd, vannet frem til kraftstasjonen.


Kraftstasjonen ligger nede ved elven Kvina.

 

Tunnellengde 1048m
Fallhøyde 278m
I drift siden 1918/2006
Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 1
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

0,07%
Kvinesdal kraftstasjon leverer 6 GWh i året til Agder Energi, noe som er 0,07 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#42
Dette gjør Kvinesdal kraftstasjon til den 42. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 300 husstander med strøm fra Kvinesdal kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.