Kvinen kraftstasjon | Agder Energi

Kvinen kraftstasjon

Kvinen kraftverk er et vannkraftverk ved Hegrefosslega i Sirdal kommune.

Nøkkeltall

Geografi:

Kvinen kraftstasjon ligger i Sirdal kommune i Vest-Agder. Kommunen har 1 831 innbyggere.


Ca. 11 % av kommunens areal på
1 554 km² er vann. Kvinen er ett av syv kraftverk i kommunen.


Kraftverket utnytter fallet fra Øyarvatn til Kvilfjorden. Øyarvatn er oppdemmet og reguleres mellom 820 og 837 moh.


Deler av nedbørsfeltet ligger i Valle kommune.

Tunnellengde 5000m
Fallhøyde 116m
I drift siden 1981
Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 1
Eierskap
Agder Engergi Eier 12,2% av Kraftverket
bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket
HVERT SEKUND RENNER DET 77m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 7,7 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

0,32%
Kvinen kraftstasjon leverer 26 GWh i året til Agder Energi, noe som er 0,32 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#34
Dette gjør Kvinen kraftstasjon til den 34. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 1300 husstander med strøm fra Kvinen kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.