Iveland kraftverk | Agder Energi

Iveland kraftverk

Kraftverket består av kraftstasjonene Iveland 1 og 2. Det ligger i Otra ca. 27 kilometer nord for Kristiansand, mellom Byglandsfjorden og Otras utløp.

Nøkkeltall

Geografi:

Iveland kraftverk ligger i Iveland kommune i Aust-Agder. Kommunen har 1329 innbyggere.


Ca. 5,5 % av kommunens areal på 261 km² er vann. Det er til sammen tre  kraftverk i kommunen.


Kraftverket er i elven Otra og utnytter fallet mellom Gåseflåfjorden og Skaiåevja. Aggregatene i Iveland 1 ble satt i drift i 1949, 1950
og 1955. I 2016 ble aggregatet i Iveland 2 satt i drift.


Otra er den største elva på Sørlandet. Den har sitt løp fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i nord til Kristiansand i sør.

Tunnellengde 2600m
Fallhøyde 50,45m
I drift siden 1949
Aggregates Aggregates Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 4
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

6,1%
Iveland kraftverk leverer 500 GWh i året til Agder Energi, noe som er 6,1 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#5
Dette gjør Iveland kraftverk til den 5. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 25000 husstander med strøm fra Iveland kraftverk i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.