Høgefoss kraftstasjon | Agder Energi

Høgefoss kraftstasjon

Høgefoss kraftstasjon nyttiggjør fallene i store og lille Høgefoss i Nisserelv med tilsammen 64 meters fallhøyde.

Nøkkeltall

Geografi:

Høgefoss kraftstasjon ligger i Nissedal kommune i Telemark. Kommunen har 1 451 innbyggere.


Ca. 13 % av kommunens areal på 905 km² er vann. Høgefoss er ett av fem kraftverk i kommunen.


Nisserelven er oppdemmet ved Svåfossen og kraftverket utnytter fallet fra reguleringsmagasinet Kjørull som kan reguleres mellom 222 og 220 moh.. 


Elva er en del av Arendalsvassdraget.

Tunnellengde 1450m
Fallhøyde 64m
I drift siden 1919
Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 2
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

1,88%
Høgefoss kraftstasjon leverer 154 GWh i året til Agder Energi, noe som er 1,88 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#15
Dette gjør Høgefoss kraftstasjon til den 15. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 7700 husstander med strøm fra Høgefoss kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.