Hekni kraftstasjon | Agder Energi

Hekni kraftstasjon

Hekni kraftverk er et elvekraftverk som ligger like nedenfor Rysstad i Setesdalen, på Otras østside.

Nøkkeltall

Geografi:

Hekni kraftstasjon ligger i Bygland kommune i Aust-Agder. Kommunen har 1200 innbyggere.


Ca. 12 % av kommunens areal på 1 312 km² er vann. 


Kraftverket utnytter et fall på 38,5 meter fra en dam ved Tjurrmo.


Kraftverket regulerer elven Otra.

 

Tunnellengde 6075m
Fallhøyde 38,5m
I drift siden 1995
Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 2
Eierskap
Agder Engergi Eier 66,67% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

1,89%
Hekni kraftstasjon leverer 155 GWh i året til Agder Energi, noe som er 1,89 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#13
Dette gjør Hekni kraftstasjon til den 13. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 7750 husstander med strøm fra Hekni kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.