Håverstad kraftstasjon | Agder Energi

Håverstad kraftstasjon

Håverstad kraftstasjon ligger cirka 300 meter inne i fjellet på Håverstad i Åseral kommune

Nøkkeltall

Geografi:

Håverstad Kraftstasjon ligger i Åseral Kommune i Vest-Agder. Kommunen har 923 innbyggere.


Ca. 10 % av kommunens areal på 887 km² er vann. Håverstad er ett av fire kraftverk i kommunen.


Kraftstasjonen ligger i sydenden av Øre. Øre har et areal på 3,82 km², og ligger 260 moh.


Øre er en sjø i Mandalsvassdraget.

Tunnellengde 4043m
Fallhøyde 82,5m
I drift siden 1957
Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 2
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

3,44%
Håverstad kraftstasjon leverer 282 GWh i året til Agder Energi, noe som er 3,44 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#8
Dette gjør Håverstad kraftstasjon til den 8. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 14100 husstander med strøm fra Håverstad kraftstasjon i året.

http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2013/rapport2013_52.pdf, wikipedia, Wikipedia, Agder Energis egne data.

Har du spørsmål om Håverstad kraftstasjon eller andre kraftstasjoner i Agder Energi konsernet?

SPØR KONSERNDIREKTØR VANNKRAFT JAN T. TØNNESSEN