Finndøla kraftstasjon | Agder Energi

Finndøla kraftstasjon

Finndøla kraftverk er et vannkraftverk ved Fyresvatnet i Arendalsvassdraget i Fyresdal kommune.

Nøkkeltall

Geografi:

Finndøla kraftstasjon ligger i Fyresdal kommune i Telemark. Kommunen har 1 303 innbyggere.


Ca. 13 % av kommunens areal på 1 280 km² er vann. 


Kraftverket utnytter et fall på 303 meter mellom Gausvatnet og Fyresvatnet. 


Gausvatnet reguleres mellom 589 og 550 moh. Det overføres også vann fra Votnevatni og Grimvatn.

Tunnellengde 7030m
Fallhøyde 303m
I drift siden 1972/73
Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 2
Eierskap
Agder Engergi Eier 50% av Kraftverket
bucket bucket bucket bucket
HVERT SEKUND RENNER DET 42m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 4,2 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

1,44%
Finndøla kraftstasjon leverer 118 GWh i året til Agder Energi, noe som er 1,44 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#21
Dette gjør Finndøla kraftstasjon til den 21. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 5900 husstander med strøm fra Finndøla kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.