Evenstad kraftstasjon | Agder Energi

Evenstad kraftstasjon

Evenstad kraftverk er et vannkraftverk i Nidelva i Froland kommune i Aust-Agder. Elven er oppdemmet ved inntaket til kraftstasjonen.

Nøkkeltall

Geografi:

Evenstad kraftstasjon ligger i Froland kommune i Aust-Agder. Kommunen har 5 486 innbyggere.


Ca. 6 % av kommunens areal på 644 km² er vann. 


Kraftverket utnytter et fall på 17 meter i Nidelva.


Nidelva er hovedelva i Arendalsvassdraget.

 

Tunnellengde 0m
Fallhøyde 17m
I drift siden 1904/55/84
Aggregates Aggregates Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 4
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket
HVERT SEKUND RENNER DET 165m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 16,5 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

1,45%
Evenstad kraftstasjon leverer 119 GWh i året til Agder Energi, noe som er 1,45 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#19
Dette gjør Evenstad kraftstasjon til den 19. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 5950 husstander med strøm fra Evenstad kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.