Dynjanfoss kraftstasjon | Agder Energi

Dynjanfoss kraftstasjon

Dynjanfoss kraftstasjon fjernstyres fra Høgefoss kraftstasjon.

Nøkkeltall

Geografi:

Dynjafoss kraftstasjon ligger i Nissedal kommune i Telemark. Kommunen har 1 451 innbyggere.


Ca. 13 % av kommunens areal på 905 km² er vann. Dynjafoss er ett av fem kraftverk i kommunen.


Stasjonen utnytter fallene i Dynjanfoss og Reinefoss mellom Hønetjønn og Eikhomskilen i Fyreselv.


Fyreselv har sitt utspring i Fyresvatn og ved Haugsjåsund danner den, sammen med Nisserelva, starten på Nidelva.

 

Tunnellengde 1540m
Fallhøyde 81m
I drift siden 1951/1955
Aggregates Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 3
Eierskap
Agder Engergi Eier 100% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

1,95%
Dynjanfoss kraftstasjon leverer 160 GWh i året til Agder Energi, noe som er 1,95 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#12
Dette gjør Dynjanfoss kraftstasjon til den 12. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 8000 husstander med strøm fra Dynjanfoss kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.