Duge kraftstasjon | Agder Energi

Duge kraftstasjon

Duge kraftverk får vann fra Svartevatnmagasinet øverst i Siravassdraget på grensen mellom Sirdal og Forsand kommune.

Nøkkeltall

Geografi:

Duge kraftstasjon ligger i Forsand kommune i Rogaland. Kommunen har  1 242 innbyggere.


Ca. 10 % av kommunens areal på 780 km² er vann. 


Kraftverket utnytter et fall på 215 meter mellom Svartevatnmagasinet og Gravatn.


Svartevatn reguleres mellom 899 og 780 moh.

Tunnellengde 12 645m
Fallhøyde 215m
I drift siden 1979
Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 2
Eierskap
Agder Engergi Eier 12,2% av Kraftverket
bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket
HVERT SEKUND RENNER DET 106m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 10,6 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

0,35%
Duge kraftstasjon leverer 29 GWh i året til Agder Energi, noe som er 0,35 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#33
Dette gjør Duge kraftstasjon til den 33. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 1450 husstander med strøm fra Duge kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.