Brokke kraftstasjon | Agder Energi

Brokke kraftstasjon

Brokke kraftverk ligger i Valle kommune i Aust-Agder fylke.

Nøkkeltall

Geografi:

Brokke kraftstasjon ligger i Valle kommune i Aust-Agder. Kommunen har 1270 innbyggere.


Ca. 10 % av kommunens areal på 1264 km² er vann.


Kraftverket utnytter et fall på 303 meter fra Botsvatnet som reguleres mellom 551 og 491 moh.


Kraftverket regulerer elven Otra som har sitt løp fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i nord til Kristiansand i sør.

Tunnellengde 3200m
Fallhøyde 303m
I drift siden 1964/65/76
Aggregates Aggregates Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 4
Eierskap
Agder Engergi Eier 68,6% av Kraftverket
HVERT SEKUND RENNER DET 0m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 0 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

12,67%
Brokke kraftstasjon leverer 1039 GWh i året til Agder Energi, noe som er 12,67 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#1
Dette gjør Brokke kraftstasjon til den 1. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 51950 husstander med strøm fra Brokke kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.