Åna-Sira kraftstasjon | Agder Energi

Åna-Sira kraftstasjon

Åna-Sira kraftverk er et vannkraftverk i elva Sireåna i Flekkefjord kommune i Vest-Agder.

Nøkkeltall

Geografi:

Åna-Sira kraftstasjon ligger i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Kommunen har 9 013 innbyggere.


Ca. 11 % av kommunens areal på 543 km² er vann. 


Kraftverketutnytter et fall på 46 meter fra Lundevatn til Åna. 


Elva Sira renner inn i Lundevatn ved Sirnes med vann fra Sirdalen, og vann fra Hovsvatnet renner inn ved Moi.

 

Tunnellengde 1700m
Fallhøyde 46m
I drift siden 1971/89
Aggregates Aggregates Aggregates
Antall Aggregater i drift på stasjonen: 3
Eierskap
Agder Engergi Eier 12,2% av Kraftverket
bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket bucket
HVERT SEKUND RENNER DET 390m³ VANN GJENNOM KRAFTVERKET. NOK TIL Å FYLLE 39 TI-LITERSBØTTER MED VANN HVERT HUNDREDELS SEKUND

Kraftproduksjon:

0,87%
Åna-Sira kraftstasjon leverer 71 GWh i året til Agder Energi, noe som er 0,87 % av hele konsernets gjennomsnittlige årsproduksjon på 8200 GWh.
#26
Dette gjør Åna-Sira kraftstasjon til den 26. største kraftstasjonen i Agder Energi.
1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander 1000 husstander
Agder Energi forsyner ca. 3550 husstander med strøm fra Åna-Sira kraftstasjon i året.

Wikipedia, Agder Energis egne data.