Kraftstasjoner | Agder Energi
Vis vassdrag:
 

Brokke kraftstasjon

Brokke kraftverk ligger i Valle kommune i Aust-Agder fylke.

Les mer

 

Hekni kraftstasjon

Hekni kraftverk er et elvekraftverk som ligger like nedenfor Rysstad i Setesdalen, på Otras østside.

Les mer

 

Holen kraftstasjon

Holen kraftverk er et vannkraftverk ved Botsvatn i Bykle kommune i Aust-Agder.

Les mer

 

Hovatn kraftstasjon

Hovedanlegget ved Hovatn kraftstasjon ble satt i drift i 1971. I 1996 ble øvre del av Heisvassdraget overført til Hovatnmagasinet.

Les mer

 

Hunsfoss kraftstasjon

Kraftproduksjonen ved Hunsfoss i Vennesla kom igang allerede i 1897. Det første kraftverket ble senere utvidet og modernisert, og i 1964 ble det bygget et nytt kraftverk i Otras vestre løp forbi Hunsfoss.

Les mer

 

Iveland kraftverk

Kraftverket består av kraftstasjonene Iveland 1 og 2. Det ligger i Otra ca. 27 kilometer nord for Kristiansand, mellom Byglandsfjorden og Otras utløp.

Les mer

 

Longerak kraftstasjon

Kraftstasjonen ble bygget av Staten i 1915, og satt i drift året etter for å forsyne Landeskogen sanatorium med strøm.

Les mer

 

Nomeland kraftstasjon

Kraftstasjonen ligger på østsiden av Otra, cirka 24 kilometer nord for Kristiansand i Iveland kommune.

Les mer

 

Steinsfoss kraftstasjon

Steinsfoss kraftverk er et vannkraftverk i elven Otra i Vennesla kommune.

Les mer

 

Uleberg kraftstasjon

Uleberg kraftverk ble satt i drift sommeren 2006. Gjennomsnittlig kraftproduksjon er i underkant av 40 GWh per år.

Les mer