Kraftstasjoner | Agder Energi
Vis vassdrag:
 

Berlifoss kraftstasjon

Anlegget ble satt i drift i 1958. Stasjonen utnytter fallene i Øyfjell, Kjellar og Berlifoss nederst i Fyreselv.

Les mer

 

Dynjanfoss kraftstasjon

Dynjanfoss kraftstasjon fjernstyres fra Høgefoss kraftstasjon.

Les mer

 

Evenstad kraftstasjon

Evenstad kraftverk er et vannkraftverk i Nidelva i Froland kommune i Aust-Agder. Elven er oppdemmet ved inntaket til kraftstasjonen.

Les mer

 

Finndøla kraftstasjon

Finndøla kraftverk er et vannkraftverk ved Fyresvatnet i Arendalsvassdraget i Fyresdal kommune.

Les mer

 

Hanefoss kraftstasjon

Hanefoss kraftstasjon er et vannkraftverk i Uldalsvassdraget ved Herefoss i Birkenes kommune i Aust-Agder.

Les mer

 

Høgefoss kraftstasjon

Høgefoss kraftstasjon nyttiggjør fallene i store og lille Høgefoss i Nisserelv med tilsammen 64 meters fallhøyde.

Les mer

 

Jørundland kraftstasjon

Jørundland kraftverk er et vannkraftverk i Åmli kommune som utnytter et fall i øvre del av Gjørv, som er et sidevassdrag til Nidelva. 

Les mer

 

Nisserdam kraftstasjon

Den lille kraftstasjonen som er bygget inn i selve dammen utnytter fallet på fem meter mellom Nisservann og Haukerhylen.

Les mer

 

Rygene kraftstasjon

Rygene kraftverk er et vannkraftverk i Nidelva i Grimstad kommune i Aust-Agder.

Les mer

 

Tjønnefoss kraftstasjon

Stasjonen har en vertikal francisturbin, og fjernstyres fra Brokke driftssentral.

Les mer

 

Åmli kraftstasjon

Midt i tettstedet Åmli finner vi Åmli kraftverk som huser de to aggregatene Gjøv og Nidelv.

Les mer