Kraftstasjoner | Agder Energi
Vis vassdrag:
 

Berlifoss kraftstasjon

Anlegget ble satt i drift i 1958. Stasjonen utnytter fallene i Øyfjell, Kjellar og Berlifoss nederst i Fyreselv.

Les mer

 

Bjelland kraftstasjon

Bjelland kraftstasjon ligger inne i fjellet på rett nord for Bjelland sentrum i Marnardal kommune.

Les mer

 

Brokke kraftstasjon

Brokke kraftverk ligger i Valle kommune i Aust-Agder fylke.

Les mer

 

Duge kraftstasjon

Duge kraftverk får vann fra Svartevatnmagasinet øverst i Siravassdraget på grensen mellom Sirdal og Forsand kommune.

Les mer

 

Dynjanfoss kraftstasjon

Dynjanfoss kraftstasjon fjernstyres fra Høgefoss kraftstasjon.

Les mer

 

Evenstad kraftstasjon

Evenstad kraftverk er et vannkraftverk i Nidelva i Froland kommune i Aust-Agder. Elven er oppdemmet ved inntaket til kraftstasjonen.

Les mer

 

Finndøla kraftstasjon

Finndøla kraftverk er et vannkraftverk ved Fyresvatnet i Arendalsvassdraget i Fyresdal kommune.

Les mer

 

Finså kraftstasjon

Finså kraftverk ligger på Tonstad i Sirdal kommune.

Les mer

 

Færåsen kraftstasjon

Færåsen kraftverk er et vannkraftverk i Lindesnes kommune i Vest-Agder

Les mer

 

Hanefoss kraftstasjon

Hanefoss kraftstasjon er et vannkraftverk i Uldalsvassdraget ved Herefoss i Birkenes kommune i Aust-Agder.

Les mer

 

Hekni kraftstasjon

Hekni kraftverk er et elvekraftverk som ligger like nedenfor Rysstad i Setesdalen, på Otras østside.

Les mer

 

Holen kraftstasjon

Holen kraftverk er et vannkraftverk ved Botsvatn i Bykle kommune i Aust-Agder.

Les mer

 

Hovatn kraftstasjon

Hovedanlegget ved Hovatn kraftstasjon ble satt i drift i 1971. I 1996 ble øvre del av Heisvassdraget overført til Hovatnmagasinet.

Les mer

 

Hunsfoss kraftstasjon

Kraftproduksjonen ved Hunsfoss i Vennesla kom igang allerede i 1897. Det første kraftverket ble senere utvidet og modernisert, og i 1964 ble det bygget et nytt kraftverk i Otras vestre løp forbi Hunsfoss.

Les mer

 

Høgefoss kraftstasjon

Høgefoss kraftstasjon nyttiggjør fallene i store og lille Høgefoss i Nisserelv med tilsammen 64 meters fallhøyde.

Les mer

 

Høylandsfoss kraftstasjon

Kraftverk ble satt i drift i 1948 og ligger i Feda i Kvinesdal kommune. 

Les mer

 

Håverstad kraftstasjon

Håverstad kraftstasjon ligger cirka 300 meter inne i fjellet på Håverstad i Åseral kommune

Les mer

 

Iveland kraftverk

Kraftverket består av kraftstasjonene Iveland 1 og 2. Det ligger i Otra ca. 27 kilometer nord for Kristiansand, mellom Byglandsfjorden og Otras utløp.

Les mer

 

Jørundland kraftstasjon

Jørundland kraftverk er et vannkraftverk i Åmli kommune som utnytter et fall i øvre del av Gjørv, som er et sidevassdrag til Nidelva. 

Les mer

 

Kuli kraftstasjon

Arbeidet med Kuli kraftverk tok til i 1965. Materiell og utstyr ble fraktet med ferge over Nespervann.

Les mer

 

Kvinen kraftstasjon

Kvinen kraftverk er et vannkraftverk ved Hegrefosslega i Sirdal kommune.

Les mer

 

Kvinesdal kraftstasjon

Kvinesdal kraftverk er et vannkraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder.

Les mer

 

Laudal kraftstasjon

Laudal kraftverk er et vannkraftverk i midtre Mandalsåni ved tettstedet Laudal i Marnardal kommune.

Les mer

 

Logna kraftstasjon

Logna kraftverk er et vannkraftverk i elva Logna, et tilsig til Mandalselva nord for Åkersnes i Åseral kommune.

Les mer

 

Longerak kraftstasjon

Kraftstasjonen ble bygget av Staten i 1915, og satt i drift året etter for å forsyne Landeskogen sanatorium med strøm.

Les mer

 

Nisserdam kraftstasjon

Den lille kraftstasjonen som er bygget inn i selve dammen utnytter fallet på fem meter mellom Nisservann og Haukerhylen.

Les mer

 

Nomeland kraftstasjon

Kraftstasjonen ligger på østsiden av Otra, cirka 24 kilometer nord for Kristiansand i Iveland kommune.

Les mer

 

Osen kraftstasjon

Osen kraftverk ble påbegynt i 1963. Fra inntaksmagsinet Nespervann går det en vel 2,3 kilometer lang overføringstunnel.

Les mer

 

Roskrepp kraftstasjon

Roskrepp kraftverk er et vannkraftverk ved Heiestøl i Sirdal kommune.

Les mer

 

Rygene kraftstasjon

Rygene kraftverk er et vannkraftverk i Nidelva i Grimstad kommune i Aust-Agder.

Les mer

 

Skarg kraftstasjon

Agder Energis aller nyeste kraftstasjon er en del av utbyggingen ved Sarvsjuvet i Bykle

Les mer

 

Skjerka kraftstasjon

Skjerka kraftverk er et vannkraftverk i Mandalselva i Åseral kommune.

Les mer

 

Smeland kraftstasjon

Smeland kraftverk er et vannkraftverk i elven Logna som er et tilsig til Mandalselva, i Åseral kommune.

Les mer

 

Solhom kraftstasjon

Solhom kraftverk ligger godt gjemt 1 200 meter inne i fjellet under juvet ved dam Nesjen.

Les mer

 

Steinsfoss kraftstasjon

Steinsfoss kraftverk er et vannkraftverk i elven Otra i Vennesla kommune.

Les mer

 

Tjønnefoss kraftstasjon

Stasjonen har en vertikal francisturbin, og fjernstyres fra Brokke driftssentral.

Les mer

 

Tjørhom kraftstasjon

Tjørhom kraftverk er et vannkraftverk ved Tjørhom i Sirdal kommune

Les mer

 

Tonstad kraftstasjon

Tonstad kraftverk er et vannkraftverk i Tonstad i Sirdal kommune

Les mer

 

Tryland kraftstasjon

Tryland kraftverk er et vannkraftverk i Lindesnes kommune

Les mer

 

Uleberg kraftstasjon

Uleberg kraftverk ble satt i drift sommeren 2006. Gjennomsnittlig kraftproduksjon er i underkant av 40 GWh per år.

Les mer

 

Åmli kraftstasjon

Midt i tettstedet Åmli finner vi Åmli kraftverk som huser de to aggregatene Gjøv og Nidelv.

Les mer

 

Åna-Sira kraftstasjon

Åna-Sira kraftverk er et vannkraftverk i elva Sireåna i Flekkefjord kommune i Vest-Agder.

Les mer