Vannkraft | Agder Energi

Vannkraft

Vannkraft er den viktigste kilden til fornybar energi i Norge. Agder Energi er en av landets største produsenter av strøm basert på vannkraft. Produksjonen skaper store verdier som føres tilbake til samfunnet gjennom utbytte til offentlige eiere.

Hvordan fungerer vannkraft?

info
info

Våre vannkraftverk

Agder Energi har 49 hel- og deleide vannkraftverk i Aust- og Vest-Agder, samt i sørvestre Telemark. Til sammen produserer vi 5 % av Norges samlede energibehov. Se nærmere på våre kraftstasjoner:
info
Flere sider om vannkraft

Natur og Miljø:

Vi arbeider for å redusere eventuelle negative miljøpåvirkninger av kraftproduksjonen.

Mer om dette

Vannføring:

Oppdatert vannføringslogg mellom mai og september for Kjølemo, Heisel og Nelaug.

Mer om dette