Nett | Agder Energi

Pålitelig strømdistribusjon

Behovet for mer fornybar energi er økende. Det stiller store krav til nettkapasiteten og til sikker drift. Agder Energi Nett jobber kontinuerlig med utbygging og forsterkning av nettet.

nett

199 000 kunder

i Aust- og Vest-Agder får strøm fra det over 21 000 km lange linjenettet til Agder Energi Nett.

Besøk agder energi nett