Marked | Agder Energi

Marked

I forretningsområde marked er flere selskap samlet:

LOS er Agder Energis strømleverandør i privatmarkedet. LOS er den dominerende aktøren på Agder og er også en betydelig leverandør i resten av Norge. Selskapet har rundt 150.000 kunder. Les mer om  LOS.

 

Agder Energi Varme leverer fjernvarme og fjernkjøling på Agder. 

 

Agder Energi Venture investerer i energirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase, og skaper verdier gjennom å være en aktiv pådriver i selskapenes utvikling. Les mer om Agder Energi Venture