Kraftforvaltning | Agder Energi

Kraftforvaltning

Resultatområde Kraftforvaltning forvalter konsernets produksjonsportefølje, nordiske sluttbrukerporteføljer og aktiviteter i det tyske fleksibilitetsmarkedet. 

Selskapene Kraftforvaltning, LOS Energy, Entelios, AE Solutions og Nordgröön inngår i resultatområdet, som har virksomhet i Norge, Sverige, Tyskland og Sveits. 

Årlig forvaltet volum er 34,7 TWh, som tilsvarer ca. 20 % av den norske kraftproduksjonen. Den årlige omsetningen er på ca. 8 milliarder kroner.

Handelsteamet i Kraftforvaltning tilbyr fysiske og finansielle produkter fra både vind-, sol- og vannkraft, les mer her.