Prosjektering | Agder Energi

Prosjektering

Her finnes informasjon og skjemaer knyttet til prosjektering av fjernvarme og fjernkjøling og dekningskart for våre leveringsområder.

Fjernvarme

Tekniske krav og anvisninger gjelder 
for alle anlegg som skal tilknyttes 
Agder Energi Varme sitt 
fjernvarmenett.

Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

Systemskjema for fjernvarmetilkobling

Systemskjema fjernvarme

 

Bekreftelse skal sendes til Agder 
Energi Varme AS. Bestilling av 
utstyr og bygging av stikkledning og kundesentral kan ikke påbegynnes før bekreftelse er sendt inn, da informasjon 
i skjema benyttes i dimensjonering av 
rør og utstyr. Bekreftelse forutsetter at 
det foreligger kontrakt.

Bekreftelse ved tilkobling til fjernvarme

 

 

Konsesjonsgrenser og dekningsområder: 

Dekningsområde Kristiansand 

Dekningsområde Grimstad 

 

Graving

Retningslinjer for utførelse av arbeid i nærheten av eksisterende rørtrasè.

 

 

Fjernkjøling

 

 

 

Dekningsområde Arendal 

Konsesjonsgrenser Kristiansand 

 

Gravearbeid ved eksisterende fjernvarme- og fjernkjølerør  

 

 

 

Sjekkliste for prosjektering av kjøleanlegg