Kundeservice | Agder Energi

Kundeservice

Personvernerklæring
Agder Energi Varme behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning i Norge. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi innhenter og anvender personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som bruker har i tilknytning til dette. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som kunde.

 

Logg inn på kundeweb 

 

E-post
Du kan sende en e-post med spørsmål til oss på aev@ae.no eller ring LOS kundesenter, telefon 38 60 85 00. Hyggelige og dyktige kundekonsulenter hjelper deg med svar på det du måtte lure på.


Feilmelding
Ved mistanke om feil på fjernvarme- eller kjøleleveranse til ditt bygg kan du kontakte vår vakttelefon, telefon 97 59 93 18.

Før du kontakter vakttelefonen ber vi deg sjekke tips og retningslinjer ved driftsstans og feilrettinger.

Kontakt Agder Energi Netts kundesenter på telefon 38 60 72 72 ved strømbrudd.  

 

 

Om Agder Energi Varme AS

Besøksadresse: Kjøita 18, Kristiansand
Postadresse: AE Varme AS, Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand

Faktura-adresse: Retningslinjer og krav til faktura 

Organisasjonsnummer: NO 980 921 409

 

Leveringsvilkår
Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet.

 

Pris 
Som fjernvarmekunde er du sikret en gunstig energipris.