Vannkraft
Vannkraft
Vannkraft står for 99% av Agder Energis kraftproduksjon. Våre 47 kraftstasjoner produserer 7,8 TWh i året.
Mer om Vannkraft
Vannkraft
Vindkraft
SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin satsing på landbasert vindkraft over hele landet.Vannkraft
Fjernvarme
Fjernvarme fra Agder Energi forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere med varmt vann via underjordiske rør.


Vannkraft
Nett
184 000 kunder på Sørlandet stoler på at vi leverer elektrisitet til dem, hver eneste dag, hvert minutt, hvert sekund.