Vår virksomhet | Agder Energi
Vannkraft
Vannkraft
Vannkraft står for 99% av Agder Energis kraftproduksjon. Våre 48 kraftstasjoner produserte i 2016 hele 8,1 TWh.
Mer om Vannkraft
Vannkraft
Kraftforvaltning
Resultatområdet har ansvar for å maksimere resultatet knyttet til konsernets kraftproduksjon.

Vannkraft
Marked
Bestill strøm, kundeservice, fjernvarme, fjernkjøling m.m.
Vannkraft
Nett
Agder Energi Nett har ansvaret for strømnettet i Agder. Mer om strømbrudd, nettleie, bygging/graving m.m.