Vår virksomhet | Agder Energi
Vannkraft
Vannkraft
Vannkraft står for 99% av Agder Energis kraftproduksjon. Våre 48 kraftstasjoner produserte i 2016 hele 8,1 TWh.
Mer om Vannkraft
Vannkraft
Kraftforvaltning
Resultatområdet har ansvar for å maksimere resultatet knyttet til konsernets kraftproduksjon.

Vannkraft
Fjernvarme
Fjernvarme fra Agder Energi forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere med varmt vann via underjordiske rør.
Vannkraft
Nett
199 000 kunder på Sørlandet stoler på at vi leverer elektrisitet til dem, hver eneste dag, hvert minutt, hvert sekund.