Her treffer du oss under Arendalsuka 

Skjerka kraftstasjon

Agder Energi forsyner ca. 30 600 husstander med fornybar energi fra Skjerka kraftstasjon i året.

Skjerka Kraftstasjon ligger i Åseral kommune, og det er et vannkraftverk i Mandalselva. Kraftstasjonen utnytter et fall på 371 meter fra Øvre Skjerkavatnet. De første arbeidene på Skjerka ble påbegynt i 1930, og i 1932 var de to første aggregatene driftsklare. Det gamle kraftverket hadde seks aggregater, tre på 9 MW og tre på 18 MW.

Kraftstasjonen er innsprengt i fjellet. Vannet fra kraftverket renner ut i innsjøen Øre.

Skjerka kraftstasjon leverer 791 GWh i året til Agder Energi, og dette gjør at stasjonen er den nest største i konsernet.

Sertifiseringer

logo tuv 2.png   TÜV er en bekreftelse på at strømmen er produsert fra fornybare kilder, og at produksjonen kan tilskrives en identifiserbar kilde.
logo epd.JPG   Environmental Product  Declaration er et kortfattet dokument som oppsummerermiljøprofilen til kraftverket på en standardisert og objektiv måte.

Om Skjerka kraftstasjon

I drift siden: 1932, utvidet 1997

Tunnel lengde: 1 830 meter

Fallhøyde: 372 meter

Antall aggregater i drift på stasjonen: 2 stk.

Agder Energi eier 100 %

Skjerka kraftstasjon produserer
791 GWh fornybar energi i året