Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Roskrepp kraftstasjon

Agder Energi forsyner ca. 600 husstander med fornybar energi fra Roskrepp kraftstasjon i året.

Roskrepp kraftstasjon ligger i Sirdal kommune. Det er et vannkraftverk ved Heiestøl. Roskrepp er ett av syv kraftverk i kommunen. Den ble satt i drift i 1980.

Kraftverket utnytter fallet fra Rosskreppfjorden til Øyarvatn. Rosskreppfjorden er oppdemmet og reguleres mellom 929 og 890 moh. Deler av nedbørsfeltet ligger i Valle kommune. 

Agder Energis andel av produksjonen på Roskrepp kraftstasjon tilsvarer 13 GWh fornybar energi i året, og da er dette den 39. største kraftstasjonen i konsernet.

 

 

Om Roskrepp kraftstasjon

I drift siden 1980

Tunnel lengde: 3 500 meter
Fallhøyde: 83 meter

Antall aggregater i drift 
på stasjonen: 1 stk.

Agder Energi eier 12,5 % av 
Roskrepp kraftstasjon

Roskrepp kraftstasjon leverer
13 GWh fornybar energi i året til Agder Energi