Arendalsuka 2022 - velkommen til våre arrangementer 

Nomeland kraftstasjon

Agder Energi forsyner årlig rundt 8 500 husstander med fornybar energi fra Nomeland kraftstasjon.

Nomeland kraftstasjon ligger i Iveland kommune. Den ble satt i drift allerede i 1920/22, og modernisert i 1994.

Kraftstasjonen ligger på østsiden av Otra, cirka 24 kilometer nord for Kristiansand i Iveland kommune. Den utnytter et fall på 20,4 meter fra Nomelandsdammen, som demmer opp Otra, til kraftstasjonen. Otra er den største elva på Sørlandet. Den har sitt løp fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i nord til Kristiansand i sør.

Nomeland kraftstasjon leverer 167 GWh fornybar energi i året til Agder Energi, og dette gjør stasjonen til den 11. største i konsernet.

 

Sertifiseringer

logo bra miljøvalg.png   Bra Miljôval er et miljømerke for fornybar energi fra den svneske Naturskyddsfôreningen, som også bestemmer kriteriene for merket. Ordningen er basert på en fondsmodell, hvor fondet skal brukes til miljøforbedrende tiltak i vassdraget.
 
 

 

Om Nomeland kraftstasjon

I drift: 1920/22, 1998

Tunnel lengde: 10 meter 
Fallhøyde: 20,4 meter

Antall aggregat i drift
på stasjonen er 4 stk

Agder Energi eier 100 % 
av Nomeland kraftstasjon

Nomeland kraftstasjon leverer
167 GWh fornybar energi i året