Arendalsuka 2022 - velkommen til våre arrangementer 

Jørundland kraftstasjon

Agder Energi forsyner omtrent 9 400 husstander med fornybar energi fra Jørundland kraftstasjon i året.

Jørundland kraftstasjon ligger i Åmli kommune. Det er et vannkraftverk som utnytter et fall i øvre del av Gjørv, som er et sidevassdrag til Nidelva. Den ble satt i drift i 1970.

Kraftstasjonen ligger ca. to mil nord for Åmli sentrum og utnytter et fall i elva Gjøv på 282 meter, fra reguleringsmagasinet Nesvatn i Fyresdal kommune. Nesvatn er en del av Arendalsvassdraget.

Jørundland kraftstasjon leverer 192 GWh i året til Agder Energi, og det gjør den til den 10. største kraftstasjonen i konsernet.

 

Sertifiseringer

logo tuv 2.png   TÜV er en bekreftelse på at strømmen er produsert fra fornybare kilder, og at produksjonen kan tilskrives en identifiserbar kilde.

Om Jørundland kraftstasjon

I drift siden 1970

Tunnel lengde: 12 000 meter
Fallhøyde: 282 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 1 stk.

Agder Energi eier 100 % 
av Jørundland kraftstasjon

 

Jørundland kraftstasjon leverer
192 GWh fornybar energi i året