Informasjon til leverandører om fusjonen 

Holen kraftstasjon

Agder Energi forsyner i overkant av 30 000 husstander med fornybar energi fra Holen kraftstasjon hvert år.

Holen kraftstasjon ligger ved Botsvatn i Bykle kommune. Den ble satt i drift i 1981/1986.

Kraftverket består av to stasjoner. Vatnedalsmagasinet og seks bielver og bekker som tas inn i tilløpstunnellen. Ormsavatn reguleres også til denne kraftstasjonen. Den andre stasjonen benytter vannet fra Urevatn, Reinevatn og Skarjesvatn.

Agder Energis andel av produksjonen på Holen kraftstasjon tilsvarer 677 GWh fornybar energi, og dette gjør kraftstasjonen til den 3. største i konsernet.

Om Holen kraftstasjon

I drift siden 1981/86

Tunnel lengde: 2500 meter
Fallhøyde: 316/651 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 3 stk.

Agder Energi eier 68,6 % 
av Holen kraftstasjon

Holen kraftstasjon leverer 677 GWh fornybar energi i året til Agder Energi