Her treffer du oss under Arendalsuka 

Høgefoss kraftstasjon

Agder Energi forsyner omtrent 7 700 husstander med fornybar energi fra Høgefoss kraftstasjon hvert år.

Høgefoss kraftstasjon ligger i Nissedal kommune i Vestfold og Telemark fylke. Den ble satt i drift i 1919.

Kraftstasjonen nyttiggjør fallene i store og lille Høgefoss i Nisserelv med tilsammen 64 meters fallhøyde. Nisserelven er oppdemmet ved Svåfossen og kraftverket utnytter fallet fra reguleringsmagasinet Kjørull.

Høgefoss kraftstasjon leverer 166 GWh i året til Agder Energi, og dette gjør Høgefoss til den 15. største kraftstasjonen i konsernet.

 

Om Høgefoss kraftstasjon

I drift siden 1919

Tunnel lengde: 1 450 meter

Fallhøyde: 64 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 2 stk.

Agder Energi eier 100 % 
av Høgefoss kraftstasjon

Høgefoss kraftstasjon leverer
166 GWh fornybar energi i året til
Agder Energi