Her treffer du oss under Arendalsuka 

Hekni kraftstasjon

Agder Energi forsyner omtrent 7 800 husstander med fornybar energi fra Hekni kraftstasjon hvert år.

Hekni kraftstasjon ligger i Bygland kommune. Det er et elvekraftverk som ligger like nedenfor Rysstad i Setesdalen, på Otras østside. Den ble satt i drift i 1995.

Kraftstasjonen ligger ved Otra og utnytter et fall på 38,5 meter fra en dam ved Tjurrmo.

Agder Energis andel av produksjonen på Hekni kraftstasjon tilsvarer 172 GWh fornybar energi, og dette gjør denne kraftstasjonen til den 13. største i konsernet.

 

Sertifiseringer

logo bra miljøvalg.png   Bra Miljôval er et miljømerke for fornybar energi fra den svneske Naturskyddsfôreningen, som også bestemmer kriteriene for merket. Ordningen er basert på en fondsmodell, hvor fondet skal brukes til miljøforbedrende tiltak i vassdraget.
 
 

 

Om Hekni kraftstasjon

I drift siden 1995

Tunnel lengde: 6075 meter
Fallhøyde: 38,5 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 2 stk.

Agder Energi eier 66,67 % av kraftstasjonen.

Hekni kraftstasjon leverer 172 GWh fornybar energi i året til Agder Energi