Informasjon til leverandører om fusjonen 

Dynjanfoss kraftstasjon

Agder Energi forsyner ca. 8 000 husstander med fornybar energi fra Dynjanfoss kraftstasjon hvert år.

Dynjanfoss kraftstasjon ligger i Nissedal kommune i Vestfold og Telemark fylke. Den ble satt i drift i 1951/1955.

Kraftstasjonen uytnytter fallene i Dynjanfoss og Reinefoss mellom Hønetjønn og Eikhomskilen i Fyreselv. Fyreselv har sitt utspring i Fyresvatn, og ved Haugsjåsund danner den sammen med Nisserelva starten på Nidelva.

Dynjanfoss kraftstasjon leverer 171 GWh i året til Agder Energi, og dette gjør den til den 12. største kraftstasjonen i Agder Energi.

 

Sertifiseringer

logo tuv 2.png   TÜV er en bekreftelse på at strømmen er produsert fra fornybare kilder, og at
produksjonen kan tilskrives en identifiserbar kilde.

Om Dynjanfoss kraftstasjon

I drift siden 1951/1955

Tunnel-lengde: 1 540 meter

Fallhøyde: 81 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 3 stk.

Agder Energi eier 100 % av kraftstasjonen

 

Dynjanfoss kraftstasjon leverer
171 GWh fornybar energi i året