Arendalsuka 2022 - velkommen til våre arrangementer 

Berlifoss kraftstasjon

Berlifoss kraftstasjon ligger i Nissedal kommune. Stasjonen ble satt i drift i 1958 og utnytter fallene i Øyfjell, Kjellar og Berlifoss nederst i Fyreselv.

Kraftstasjonen ligger ved foten av Øyfjellet. 

Kraftstasjonen utnytter et fall på 29 meter i Fyreselva like før elven renner ut i Nisserelven.

Berlifoss kraftstasjon leverer 56 GWh i året til Agder Energi.

Agder Energi forsyner ca. 2500 husstander med strøm fra Berlifoss kraftstasjon i året.

Om Berlifoss kraftstasjon

I drift siden 1958

Tunnellengde: 545 meter
Fallhøyde: 29 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 1 stk.

Agder Energi eier 100%
av Berlifoss kraftstasjon

Berlifoss kraftstasjon leverer
56 GWh fornybar energi i året