Informasjon til leverandører om fusjonen 

Åmli kraftstasjon

Agder Energi forsyner ca. 4 300 husstander med fornybar energi fra Åmli kraftstasjon i året.

Åmli kraftstasjon ligger i Åmli kommune. Midt i tettstedet Åmli finner vi Åmli kraftstasjon som huser de to aggregatene Gjøv og Nidelv. Har vært i drift siden 1983.

Kraftstasjonen ligger ikke langt fra stedet der Nidelva begynner, hvor elvegrenen fra Nesvann og Gjøvdal løper sammen med elvegrenen fra Fyresvann og Nisser. Nidelva er hovedelva i Arendalsvassdraget. Kraftstasjonen utnytter en fallhøyde på 6/54 meter.

Åmli kraftstasjon leverer 84 GWh fornybar energi i året til Agder Energi, og dette gjør kraftstasjonen til den 23. største i konsernet.

 

Sertifiseringer

logo bra miljøvalg.png   Bra Miljôval er et miljømerke for fornybar energi fra den svenske
Naturskyddsfôreningen, som også bestemmer kriteriene for merket. Ordningen er basert på en fondsmodell, hvor fondet skal brukes til miljøforbedrende tiltak i vassdraget.
 
 

Om Åmli kraftstasjon

I drift siden: 1983

Tunnel lengde: 4 100 meter
Fallhøyde: 6/54 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 1 stk.

Agder Energi eier 100 %
av Åmli kraftstasjon

Åmli kraftstasjon leverer
84 GWh i året