Informasjon til leverandører om fusjonen 

Våre vannkraftverk

Agder Energi har 50 hel- og deleide vannkraftverk i Agder, samt i sørvestre Telemark. Til sammen produserer vi 5 prosent av Norges samlede energibehov.