Hvorfor skal norsk næringsliv bry seg om bærekraft? Hør episode 11 i vår podkastserie for å få noen av svarene 

Longerak kraftstasjon

Agder Energi forsyner ca. 350 husstander med fornybar energi fra Longerak kraftstasjon hvert år.

Longerak kraftstasjon ligger i Bygland kommune. Kraftstasjonen ble bygget av Staten i 1915, og satt i drift året etter for å forsyne Landeskogen sanatorium med strøm.

Kraftstasjonen ligger midt oppe i dalsiden på østsiden av Byglandsfjorden. Kraftstasjonen utnytter et fall på 300 meter fra reguleringsmagasinet Langeraksvatn, som reguleres mellom 598 og 594 moh.

Longerak kraftstasjon leverer 8 GWh fornybar energi i året til Agder Energi, og dette gjør stasjonen til den 40. største i konsernet.

Om Longerak kraftstasjon

I drift siden 1916

Tunnel lengde: 1 195 meter

Fallhøyde: 300 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 3 stk.

Agder Energi eier 100
av Longerak kraftstasjon.

Longerak kraftstasjon leverer 8 GWh
fornybar energi i året.