Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Logna kraftstasjon

Agder Energi forsyner ca. 5300 husstander med fornybar energi fra Logna kraftstasjon hvert år.

Logna kraftstasjon ligger i Åseral Kommune. Den ble satt i drift i 1961.

Kraftstasjonen ligger i elven Logna, som er den lengste tilførselselva til Mandalselva.  Kraftstasjonen utnytter et fall på 154 meter fra Juvatn til Svartevatn. Juvatn er oppdemmet og reguleres mellom 513 og 489 moh. 

Logna kraftstasjon leverer 105 GWh fornybar energi i året til Agder Energi, og dette gjør stasjonen til den 22. største i konsernet.

Om Logna kraftstasjon

I drift siden 1961

Tunnel lengde: 5048 meter

Fallhøyde: 154 meter

Antall aggegater i drift
på stasjonen: 1 stk.

Agder Energi eier 100 %
av Logna kraftstasjon

Logna kraftstasjon leverer
105 GWh fornybar energi i året